script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.2.6/jquery.js' type='text/javascript'/>

...

...
A´dan Z´ye… ا´den ي´ye… Beşikten mezara kadar öğrenilmesi gereken, kadın-erkek tüm Müslümanlara farz olan ve sonu Cennete varan bir yoldur Ilim…

Kuran Okumaya Baslarken Okunacak Dua


 


Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme bil'hakkı enzeltehû ve bil'hakkı nezel. Allâhümme azzim rağbetî fîhi vec'alhü nûrân libasarî. Ve şifâen lisadrî. Allâhümme zeyyin bihî lisânî ve cemmil bihî vechî ve kavvi bihî cesedî. Verzuknî tilâvetehû alâ tâatike ânâe'lleyli ve etrâfe'nnehârî. Vahşurnî mean'nebiyyi Muhammedin sallallâhü teâlâ aleyhi ve selleme ve âlihil'ahyâr.


 Haci Ali Haydar Efendi (ks), "Mecmuatül Müteferrikat" adli kitaptan naklen söyle yazmislardir.
Her Kim Kur'an okumak istediğinde Kur'an'a başlarken bu duayı okursa 
Allahu Teala okumuş olduğu Kur'an-ı Azim'üşşanın her harfine ellibin (50000) sevap verir.
 
Manası: Allahım! hak ile inzal buyurduğun,gönderdiğin kur'anı kerim hürmetine,efendimize nazil olan (gelen) kur'an-ı mübin hatırı için, senden yardım istiyorum. Allahım! Kur'an'a karşı rağbetimi (istek ve arzumu, sevgi ve aşkımı) arttır. Onun nuru ile gözlerimi aydınlık kıl, onun fevz ü bereketiyle gönlüme şifa ver. Allah'ım! Kur'an'ın ile dilimi süsle,yüzümü güzelleştir (yüzümü ilahi nurunla nurlandır). Vücudumu Kur'an'la güçlendir. (Allah'ım! Kur'an'dan maddi,manevi fevz ü bereket alan kullarının içine beni de dahil et). Beni Kur'an okumakla rızıklandır, gece ve gündüz kur'an okumamı nasip et ve beni, kıyamet günü sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (s.a.v.)ile ve Onun (s.a.v.) al ve ashabiyle (r.a.) haşret (dirilt).'' demektir.
 

Siz bu yazıyı okuyan counter şanslı kişiden birisiniz..

6 yorum:

 1. KURANA BASLAMA DUASI MUSLIMIN KACINCI SAYFASINDA YAZIYOR BEN BULAMADIM HOCAM BEN BELCIKADA YASIYORUM VE BURDAKI ARAP BIR ARKADAS BU DUANIN HADIS OLMADIGINI SOYLUYOR LUTFEN BANA YARDIMCI OLURMUSUNUZ HAYIRLI AKSAMLAR

  YanıtlaSil
 2. Bunu bana daha önce de sormuşlardı, araştırdım bu Sahih-i Müslim yani hadis değil. Ama Hadis olmasa da güzel bir Dua dır, Alimlerimiz bunu nakletmiştir, isteyen amel eder isteyen etmez. Selametle...

  YanıtlaSil
 3. Arapçanın Türkçe yazılışında bulunan Teala kelimesi orjinal arapçasında yok. Türkçe okunuşa eklenmiş. Teala kelimesi bildiğim kadarı ile Allah cc için kullanılan bir azamet kelimesi. S.a.v. için kullanılmasını yadırgıyorum. Bir açıklaması var ise öğrenmek isterim.

  YanıtlaSil
 4. Büyük Dua Kitabı Mecmuatü'l Ahzab(Mecmuatu'l Ahzab) tan alınmıştır. Bu hadislerin birçoğu Hz. Enes tarafından rivayet edilmiştir. bu eser, bir dua kılavuzu ve seçme dualar mecmuasıdır. Bu kitabın ana kaynağı, merhum ve mağfur Gümüşhaneli Ahmed Ziyaüddin Efendi'nin Mecmuatü'l-Ahzab isimli dua kitaplarından seçilmiş ve alınmıştır. Gümüşhaneli Şeyh Ahmed Ziyaüddin Efendi Hazretleri, topladığı ve meydana getirdiği Mecmûatu'l-Ahzab isimli iki bin sahifeye yakın külliyatı, dikkatle gözden geçirmiş ve her bir duayı teker teker talebelerine de okutmuştur. Bu hizbler dikkat ve itina ile düzeltilmiş ve her bir duanın ismi ayrı ayrı yazılmıştır. Mesela: Hizbi Bahr, yani Denizde Okunacak Hizb, Hizb-i Nasr: Yardım İçin Okunacak Hizb. Hizb-i Ekber, Hizb-i Bahiye, Kenz-i A'zam, Hizb-i Nevevi, Hizb-i Konevi, Hizb-i Ebissuud, Hizb-i Mevlana. Hizb-i Suhreverdi, Hizb-i Masfun, Hizb-i İbni Meşiş gibi. Bazılan tarikatta muteber olan kitaplardan mübarek duaları bu kitaba eklemiştir. Bazı duaları da büyük alimlerin evlatlarından isteyerek bu dualara eklemiş ve topyekün iki bin sahifeyi aşkın bir dua hazinesi hazırlamıştır. Gümüşhaneli Merhum birçok şeyhlerin evradını da bu kitaplara toplamış ve en muteber olan virdlerini yazmıştır. Mesela: Şeyh Vefa, Şeyh Bekri ve Halveti. Onların çeşitli münacatlarını yazıp almıştır.

  Bütün bu dualar Peygamberimizin hadis-i şerifleriyle takviye edilmiştir. Bu hadislerin birçoğu Hz. Enes tarafından rivayet edilmiştir. Gavs-i Geylaniye, Mevleviye, Bedeviye, Rufaiye, Dusükiye, Kübreviye, Ekberiye, Halvetiye, Celvetiye, Sadiye, Gazaliye, Melamiye, Vahşiye, Suhreverdiye, Hamzeviye, Şabaniye, Gülşeniye, Sünbüliye, Uşşakiye, Gavsiye. Şazeliye ve Kaside-i Celcelütiye gibi önemli kaynaklar bu kitapta mevcuttur. Kaside-i Celcelütiye'yi Hz. Ali yazmış ve onda birçok hikmetler konulmuştur. Birçok alimlerin ve bilhassa meşayihin (büyüklerin) virdleri bu kitapta toplanmıştır. Üstün bilginler tarafından hazırlanan manalı dualar üç ciltlik kitapta yazılmıştır. İşte bu kitapların bir tanesini Hasan eş-Şazeli hazırladı. İkincisini Muhiddin-i Arabi, üçüncüsünü de mübarek Gümüşhaneli Merhum Ahmed Ziyaüddin Efendi hazırlamıştır. Ben de iki bin sahifeyi aşan Mecmûatu'I-Ahzab isimli dua kitaplarının içinden özlü ve seçkin duaları inceleyerek ayırdım ve şu elinizdeki kitapta önünüze koydum. Sıraladığımız ve seçtiğimiz dualar, diğer dualar içerisinden seçilmiş ve öylece alınmıştır. Bu dualar ihlasla ve tam bir itikatla okunursa, mutlaka faydaları umulacak ve arzu edilen niyetlere inşallah kavuşulacaktır.

  Kusur ve hata kuldan, bağışlama Mevla'dandır. Tevfik ve hidayet de O'ndandır. Merhumun himmetini dilerken, din kardeşlerimin de bol bol faydalanmalarını dilerim.

  YanıtlaSil
 5. Teâlâ kelimesini soran kıymetli kardeşim arapça bilmediğiniz için bu soruyu sorduğunuz anlaşılıyor orada Teâlâ kelimesi Allah için söyleniyor salavatın içinde bulunan Allah lafzının ardından söylenmiş yani, kelimeyi birleştirmeden açarak yazarsak "salla _ Allâhu-teâlâ" şeklinde olur. Mana olarak ta şöyle izah edelim "Allah Muhammede Salat etsin" demek yerine "Allahu Teâlâ Muhammede salât etsin" demiş oluyorsunuz.
  Şimdi sakıncalı gözüküyor mu gözünüze hala

  YanıtlaSil
 6. جزاك اللهُ خيراً‎
  Allahumme salli ve barik ala Muhammedin ve sla ali Muhammed kema salleyte ve barekte ala ibrahime ve ala ali ibrahim kesiran kesira
  Amin amin amin

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

1 9